Xarxa d´Entitats d´Acció Social i Comunitària

//Xarxa d´Entitats d´Acció Social i Comunitària

Xarxa d´Entitats d´Acció Social i Comunitària

El passat dissabte 20 de juliol, es va constituir la “La Xarxa d’Entitats d’Acció Social i Comunitària”, una associació sense afany de lucre constituïda per entitats en contacte directe amb els seus territoris i realitzadores de serveis educatius, socials i comunitaris per a infants, joves i adults.

La Xarxa d’Entitats d’Acció Social i Comunitària neix fruit de l’anàlisi, realitzat durant dos anys, d’un conjunt de 13 entitats que treballem des de fa més de 40 anys en diferents territoris de Catalunya, en estreta relació amb el teixit associatiu i el moviment veïnal. Pràcticament tots provenim de l’educació en el lleure treballant amb la infància i la joventut.

Al llarg dels anys les nostres entitats han evolucionat per adaptar-se a les diferents realitats socials del seu entorn, ampliant els nostres objectius per donar respostes a les necessitats globals dels territoris en els que treballem.

entitats, acció social

Actualment estem immersos en una situació de crisis econòmica que afecta al sistema social. Ens trobem davant d’un canvi social sense precedents que afecta especialment a les persones en situació de més risc d’exclusió social i vulnerabilitat  que es visualitza amb més intensitat en algunes zones del nostre país.

Els pobles, barris i ciutats estan patint un canvi intens i ràpid en el que incideixen factors diferents. Cada territori és divers i cadascú té la seva pròpia idiosincràsia, però, volem treballar conjuntament per enfortir a les nostres entitats i ser capaços de donar respostes a la nova realitat actual.

El pla d’actuació de la Xarxa d’Entitats d’Acció Social i Comunitària contempla dos períodes; una etapa inicial de setembre-desembre de 2013 durant la qual posarem en marxa la dinàmica de la Xarxa, i una etapa de gener a desembre de 2014 on preveiem que la Xarxa ja estigui en ple desenvolupament.

Les 13 entitats fundadores de la XEASC són les següents:

El pasado sábado 20 de julio, se constituyó la La Red de Entidades de Acción Social y Comunitaria”, una asociación sin ánimo de lucro constituida por entidades en contacto directo con sus territorios y realizadoras de servicios educativos, sociales y comunitarios para niños, jóvenes y adultos.

La Red de Entidades de Acción Social y Comunitaria nace fruto del análisis, realizado durante dos años, de un conjunto de 13 entidades que trabajamos desde hace más de 40 años en diferentes territorios de Cataluña, en estrecha relación con el tejido asociativo y el movimiento vecinal. Prácticamente todos provenimos de la educación en el tiempo libre trabajando con la infancia y la juventud.

A lo largo de los años nuestras entidades han evolucionado para adaptarse a las diferentes realidades sociales de su entorno, ampliando nuestros objetivos para dar respuestas a las necesidades globales de los territorios en los que trabajamos.

entitats, acció socialActualmente estamos inmersos en una situación de crisis económica que afecta al sistema social. Nos encontramos ante un cambio social sin precedentes que afecta especialmente a las personas en situación de mayor riesgo de exclusión social y vulnerabilidad que se visualiza con más intensidad en algunas zonas de nuestro país.

Los pueblos, barrios y ciudades están sufriendo un cambio intenso y rápido en el que inciden factores diferentes. Cada territorio es diverso y cada uno tiene su propia idiosincrasia, queremos trabajar conjuntamente para fortalecer a nuestras entidades y ser capaces de dar respuestas a la nueva realidad actual.

El plan de actuación de la Red de Entidades de Acción Social y Comunitaria contempla dos periodos; una etapa inicial de septiembre-diciembre de 2013 durante la cual pondremos en marcha la dinámica de la Red, y una etapa de enero a diciembre de 2014 donde prevemos que la Red ya esté en pleno desarrollo.

Las 13 entidades fundadoras de la Red son las siguientes:

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

By | 2018-05-02T11:15:04+00:00 juliol 31st, 2013|General|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment