Universitat Lliure de l´EmpordàFree University of EmpordàUniversidad Libre del Empordà

//Universitat Lliure de l´EmpordàFree University of EmpordàUniversidad Libre del Empordà

Universitat Lliure de l´EmpordàFree University of EmpordàUniversidad Libre del Empordà

La Universitat Lliure de l’Empordà és una iniciativa pròpia impulsada pel Cercle Pedra Tallada i la Fundació Ferrer i Guàrdia (Comarques Gironines), anunciada i promoguda per l’Ajuntament de Palafrugell.

La Universitat Lliure de l’Empordà, no constitueix per si mateixa un projecte d’alts estudis, ni s’emmarca en la concepció tradicional d’una universitat per a la formació acadèmica, el impuls i desenvolupament de futurs professionals, especials o experts en alguna matèria. Ans al contrari, constitueix una Escola de Formació de ciutadans i ciutadanes, que pretén la millora contínua de la societat, la convivència des dels valors de la llibertat i la igualtat cercant el seu origen en la paideia grega, traduïda per Marco Tulio Cicerón sota el terme d’humanitas.

Així mateix recull i adopta els principis racionalistes impulsats per Francesc Ferrer Guàrdia qui va recollir la tradició moderna iniciada per Rousseau el segle XVIII -contrària a l’autoritat i a la cosmovisió religiosa-, per adaptar-la al lliure pensament.

La Universidad Libre del Empordà es una iniciativa propia impulsada por el Círculo Piedra Tallada y la Fundación Ferrer Guàrdia (Comarcas de Girona), anunciada y promovida por el Ayuntamiento de Palafrugell.

La Universidad Libre del Empordà, no constituye por sí misma un proyecto de altos estudios, ni se enmarca en la concepción tradicional de una universidad para la formación académica, el impulso y desarrollo de futuros profesionales, especiales o expertos en alguna materia. Al contrario, constituye una Escuela de Formación de ciudadanos, que pretende la mejora continua de la sociedad, la convivencia desde los valores de la libertad y la igualdad buscando su origen en la paideia griega, traducida por Marco Tulio Cicerón bajo el término de humanitas.

Asimismo recoge y adopta los principios racionalistas impulsados por Francesc Ferrer Guàrdia quien recogió la tradición moderna iniciada por Rousseau en el siglo XVIIIcontraria a la autoridad ya la cosmovisión religiosa, para adaptarla al libre pensamiento.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

By | 2018-05-02T11:15:05+00:00 juliol 3rd, 2013|General|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment