Projecte Lablearning SaltLablearning Project SaltProyecto Lablearning Salt

//Projecte Lablearning SaltLablearning Project SaltProyecto Lablearning Salt

Projecte Lablearning SaltLablearning Project SaltProyecto Lablearning Salt

lablearning Fàbrica saltSalt ha acollit el projecte europeu Lablearning juntament amb representants danesos, italians, holandesos, suissos, turcs, búlgars i catalans. L’Ajuntament de Salt ha estat soci d’aquest projecte que pretén aprofitar les TIC per canviar la didàctica, enlloc de limitar-se a afegir eines electròniques a l’aula tradicional.

Lablearning, ha tingut una durada de dos anys, amb l’objectiu d’oferir models concrets de utilització de les noves tecnologies (TIC) amb els joves, per evitar la deserció, l’abandonament escolar prematur i els pobres resultats d’aprenentatge.

Els destinataris del projecte, finançat per la Unió Europea, han estat joves d’entre 12 i 18 anys amb dificultats d’aprenentatge.

L’acte de cloenda, que va tenir lloc a la Factoria Cultural Coma Cros, va desenvolupar-se amb la presentació dels vídeos elaborats durant els darrers 8 mesos pels joves participants en els laboratoris del projecte europeu Lablearning.

Els vídeos han estan realitzats pels joves dels tres laboratoris participants: Aula Oberta de l’IES Vallvera, la Fàbrica Espai Jove i el Link de la Fundació SER.GI, amb la col·laboració de l’Escola Universitària ERAM.

Ja pots visualitzar el resultat final:

Tràiler Lablearning La Fàbrica Espai Jove

Videoclip Lablearning Aula Oberta IES Vallvera

Presentació lablearning

lablearning Fàbrica saltSalt has hosted the Lablearning European project together with representatives Danish, Italian, Dutch, Swiss, Turkish, Bulgarian and Catalan. Salt City Council has been a partner in this project to use ICT to change teaching, rather than simply adding electronic tools in the traditional classroom.

Lablearning, has lasted two years, with the aim of providing specific models using new technologies (ICT) with young, to prevent attrition, early school leaving and poor learning outcomes.

The recipients of the project, funded by the European Union, were young people between 12 and 18 years with learning difficulties.

The closing ceremony, which took place at the Cultural Factory Coma Cros, developed with the presentation of the videos produced over the last eight months by the young participants in the laboratories of the European project Lablearning.

The videos have are made by young people from the three participating laboratories: IES Open Classroom Vallvera, Factory Youth Space and SER.GI Foundation Link, with the collaboration of the School ERAM.

You can view the final result:

Lablearning Trailer Factory Youth Space

Video Lablearning IES Open Classroom Vallvera

Presentació lablearning

lablearning Fàbrica saltSalt ha acogido el proyecto europeo Lablearning junto con representantes daneses, italianos, holandeses, suizos, turcos, búlgaros y catalanes. El Ayuntamiento de Salt ha sido socio de este proyecto que pretende aprovechar las TIC para cambiar la didáctica, en lugar de limitarse a añadir herramientas electrónicas en el aula tradicional.

Lablearning, ha tenido una duración de dos años, con el objetivo de ofrecer modelos concretos de utilización de las nuevas tecnologías (TIC) con los jóvenes, para evitar la deserción, el abandono escolar prematuro y los pobres resultados de aprendizaje.

Los destinatarios del proyecto, financiado por la Unión Europea, han sido jóvenes de entre 12 y 18 años con dificultades de aprendizaje.

El acto de clausura, que tuvo lugar en la Factoría Cultural Coma Cros, se desarrolló con la presentación de los vídeos elaborados durante los últimos 8 meses por los jóvenes participantes en los laboratorios del proyecto europeo Lablearning.

Los vídeos han sido realizados por los jóvenes de los tres laboratorios participantes: Aula Abierta del IES Vallvera, la Fábrica Espacio Joven y el Link de la Fundación SER.GI, con la colaboración de la Escuela Universitaria ERAM.

Ya puedes visualizar el resultado final:

Tráiler Lablearning La Fábrica Espacio Joven

Videoclip Lablearning Aula Abierta IES Vallvera

Presentació lablearning

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

By | 2018-05-02T11:15:06+00:00 juny 13th, 2013|General|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment