Organització 2018-05-02T11:14:52+00:00

PRESENTACIÓ CASC_CAT

Barcelona

2011

Acte de presentació pública de la Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Catalunya a la ciutat de Barcelona.

D.M NONSTOP 2

Santa Cristina d’Aro

2011

Concert jove. Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

PRESENTACIÓ CASC_CAT

Girona

2010

Presentació de la Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Catalunya.

I SEMINARI JOVENTUT I SOCIETAT

Girona

2010

JOVES I ESPAI PÚBLIC, Universitat de Girona.

D.M NONSTOP

Santa Cristina d’Aro

2010

Concerts i espectacles infantils i juvenils. Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

CONGRÉS INTERNACIONAL JOVENTUT I SOCIETAT

Girona

2009

Universitats de Girona, Autònoma de Barcelona, De lleure, Pompeu Fabra i Rovira i Virgili.

MATÍ DE JOCS, ESCOLES DE CARTELLÀ

Girona

2008

Amb el suport del Consell Comarcal del Gironès, Ajuntament de Girona i SGJC.

DIADA DE JOCS POPULARS

Flaçà

2007

Amb el suport del Consell Comarcal del Gironès i Ajuntament de Flaçà.

RESENTACIÓ XARXA D’EDUCADORS EN EL LLEURE

Girona

2007

Amb el suport del Consell Comarcal del Gironès, Ajuntament de Girona i SGJC.

I i II TROBADA D’EDUCADORS/ES EN EL LLEURE DDEL GIRONÈS

Girona

2004-2005

Amb el suport del Consell Comarcal del Gironès, Ajuntament de Girona i SGJC.
Veure vídeo: