UEC 2022-03-14T12:30:23+00:00

UEC Blanes

Unitat d’Escolarització Compartida
Vila de Lloret n 98 17300 Blanes
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h
Telèfon:
972 33 47 44 (UEC Blanes)
Correu electrònic:
uecblanes@associaciobatibull.org (UEC Blanes)

Les Unitats d’Escolarització Compartida o UEC, consisteixen en un recurs educatiu dirigit a alumnes de 14 a 16 anys que estan cursant l’ESO i requereixen una adaptació personal i individualitzada per tal de poder assolir amb èxit aquesta etapa de la seva vida i així poder construir un futur personal i laboral.

Des de les nostres UEC dirigim la nostra acció educativa i experiència en l’àmbit juvenil i l’educació no formal en aquest col·lectiu, realitzant un acompanyament integral dels alumnes en el seu procés maduratiu a partir de possibilitar una formació que estimuli, ajudi al canvi, al desenvolupament integral  i a la millora de la qualitat de vida. Una formació socialitzadora que generi experiències reals, compartides i satisfactòries que potenciïn la vivència de valors.

Els currículums adaptats que segueixen ho fan a partir d’un recurs educatiu basat en una estructura flexible, operativa i que possibilita processos formatius normalitzadors. Formació centrada en una adaptació basada en l’aprenentatge de tallers professionalitzadors que els permetin un acostament a l’edat laboral adulta.

Les nostres UEC com espai educatiu  han de crear les condicions necessàries per complir les funcions d’educació integral:

  • La Funció lúdica creativa: de lliure expressió, de diversió, estimulant tots els llenguatges artístics (educació estètica).
  • La Funció de participació comunitària: espai col·lectiu, temps de practicar la democràcia, la ciutadania i la implicació dels participants en els afers socials i culturals (educació cívica).
  • La Funció de relacions socials i d’identitat individual: temps d’amistats, de trobada, d’autoconeixement, de desenvolupament de l’afectivitat i les emocions (educació emocional).
  • La Funció ètica: espai per viure i interioritzar la solidaritat, el compromís i la responsabilitat (educació ètica).
  • La Funció compensatòria de les desigualtats: espai per anivellar desequilibris i la manca d’oportunitats (educació social).
  • La Funció ambiental: de relació amb l’entorn més pròxim, promocionant el treball comunitari (educació ambiental).
GALERIA UEC LLORET
UEC

Per tant, la nostra finalitat és ACOMPANYAR  el procés formatiu, la inserció social i laboral d’aquests adolescents en situació de risc mitjançant un acompanyament personalitzat, integral i intensiu, estructurat al voltant del projecte professional de cada jove i la millora de la seva ocupabilitat. Treballar amb cada jove a partir de diferents itineraris de motivació, formatius i laborals que li permeten un SUPORT PERSONALITZAT en el procés d’inserció formatiu o laboral. Adolescents i Joves que encara no han començat a dibuixar i pensar en el seu futur laboral.