Participació 2018-05-02T11:14:52+00:00

COL·LABORACIÓ CURS DE POSTGRAU
2006-2007, Girona
“Disseny i gestió de Programes educatius en el lleure juvenil” UDG. Col·labora: Associació Batibull, Ajuntament de Girona, SGJC.

PARTICIPACIÓ CLJ DE GIRONA
Girona
Algunes entitats juvenils de Girona, entre elles l’Associació Batibull, han creat el Consell Local de Joventut (CLJ), que compta amb el suport del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC).

PARTICIPACIÓ PEC DE GIRONA
Girona
El projecte Educatiu de Ciutat (PEC) és una eina de planificació que ha de servir per definir, amb la participació de la ciutadania, les línies prioritàries de l’educació en un territori entenent aquesta com un procés d’aprenentatge al llarg de la vida.

PARTICIPACIÓ CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIAL DE GIRONA

OCI JUVENIL
Sant Boi de Llobregat
Temps per la creació i l’experimentació. Presentació de projectes Art-Crea i Palestra.
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Col·labora: Diputació de Barcelona.

I JORNADES DE DESENVOLUPAMENT CULTURAL COMUNITARI
2006, Granollers
Presentació Art-Crea, creació de valors crítics a través del llenguatge artístic.

INNUND’ART
2006-2007, Girona
Jornades de mostra de treballs artístics. Entitat Promotora: Centre Cultural La Mercè.
(1ª edició-2006) (2ª edició-2007).

V JORNADA ARTIBARRI
2006, Girona
Art pel canvi Social, “dels principis a l’acció”. Presentació: Projecte “Art-Crea”. Centre Cívic Sant Narcís.