Escola de Lleure 2024-03-05T16:28:12+00:00

logo-escola de monitros

L’ESCOLA DE LLEURE BATIBULL

Curs de monitors/es de Lleure a Girona

Des dels 22 anys de la nostra experiència en l’àmbit del lleure oferim un model integral d’Escola de lleure basada amb la cultura de lleure tradicional en el nostre país adaptada a la realitat actual; dirigida a les potencialitats, interessos i motivacions de la població infantil i juvenil per generar un lleure lúdic-educatiu i humanista per tal de promocionar un desenvolupament integral a partir de l’animació sociocultural.

L’Escola de Lleure Batibull desenvolupa dos principis fonamentals en les seves finalitats i accions: compromís i responsabilitat per la millora i la innovació de l’educació en el lleure, dins d’una societat globalitzada, de noves tecnologies i de valors culturals. Basant-se en la Pedagogia activa, com a forma d’entendre el procés d’ensenyament/aprenentatge, que des de la base de l’educació emocional facilita:

– Un aprenentatge constructivista: activació de coneixements.
– Un aprenentatge cooperatiu: basat en el treball en grup, amb la interacció i l’adquisició d’habilitats socials.

L’Escola de Lleure Batibull imparteix la titulació oficial de monitor/a i director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, així com cursos monogràfics i d’especialització en el lleure. Ha estat reconeguda per la Direcció General de Joventut, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya el 26 de juliol del 2011.

Per contactar podeu adreçar-vos a l’Associació Batibull o a través del correu electrònic de l’Escola de lleure: associaciobatibull@gmail.com