Curs Monitors Setmana Santa 2019 2019-01-23T09:27:33+00:00

logo-escola

Curs de monitors/es de l’Escola de Lleure Batibull Setmana Santa 2019 Girona

Modalitat: Intensiva. Setmana Santa 2019.
Dates: del 13 al 28 d’abril de 2019.
Lloc: Els Químics Espai Jove, Girona.
Preu: 250€.

Calendari:

Dies: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 i 28 d’abril de 2019.
Els dies 27 i 28 d’abril la formació es durà a terme mitjançant una estada en una casa de colònies (allotjament i manutenció inclosos).
Horari: matins de 9:00h a 14:00; tardes de 16:00h a 20:00h.

A qui es dirigeix?

El curs es dirigeix a totes aquelles persones interessades a realitzar les tasques i les funcions que s’atribueixen al/la monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, participant activament en activitats, projectes o serveis en l’àmbit de l’educació en el temps lliure, ja sigui a nivell de voluntariat o professional.

Objectiu:

El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil té com a principal objectiu preparar els/les alumnes per intervenir d’una manera educativa i lúdica en les activitats de lleure infantil i juvenil, al mateix temps que capacitar-los per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats realitzades en el marc d’una programació general, projecte o servei.

Durada i estructura:

El curs té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:

1. Etapa lectiva: 150 hores

– Formació presencial, 100 hores.
Aquesta formació es duu a terme mitjançant la realització de sessions formatives de manera presencial, impartides per professorat qualificat de l’Escola de Lleure Batibull.
– Formació a distància, 50 hores.
Aquesta formació es duu a terme mitjançant la realització de: Activitats a distància durant la formació presencial, 25 hores. Treball propi, elaboració de la memòria, 25 hores.

2. Etapa de pràctiques: 160 hores

Aquesta etapa es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el temps lliure infantil i juvenil.

Temari:

MF 1866_2: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
MF 1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
MP 0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Requisits d’accés al curs:

Fa falta tenir 18 anys i tenir la certificació acreditativa d’haver finalitzat l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). Per a un bon seguiment del curs, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, correu electrònic i algun programa informàtic de processador de textos.

Avaluació:

L’Escola de Lleure Batibull desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis i accions pràctiques que permetin evidenciar si el/l’alumne/a ha adquirit aquelles competències necessàries (cognitives, actitudinals i socials) per desenvolupar les tasques de monitoratge infantil i juvenil. Durant el procés formatiu a l’alumne se li assignarà un/a tutor/a, tant durant l’etapa lectiva com durant l’etapa de pràctiques.

Titulació que s’obté:

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya a proposta de l’Escola de Lleure Batibull. El diploma de monitor/a demostra l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de monitor/a complementa el diploma i habilita la persona titular per treballar dinamitzant activitats d’educació en el lleure.

Normativa de formació:

Ordre del Departament de Benestar Social i Família BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Inscripcions:

Període d’inscripcions: del 28 de gener al 29 de març de 2019 (places limitades).

Fitxa d’inscripció 2019

Descarregar (PDF, 201KB)

Per a formalitzar la matrícula en aquest curs caldrà fer arribar a l’Escola de Lleure Batibull la fitxa d’inscripció degudament omplerta, signada i amb fotografia de carnet; una fotocòpia de DNI així com el comprovant bancari de pagament. Pots fer arribar aquesta documentació presencialment a l’Escola de Lleure Batibull o via correu electrònic.

Més informació: escoladelleure@associaciobatibull.org

Organitza: