Curs de directors a Girona 2019-03-07T14:42:36+00:00

logo-escola

Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a Girona

Modalitat: Semi – Intensiva. Setmana Santa i dissabtes.
Dates: abril – juny 2019 (2 mòduls)
Lloc: Estació Espai Jove, Girona.
Preu: 350€ (10% de descompte a persones aturades, estudiants i alumnes de l’Escola de Lleure Batibull. Caldrà acreditar la situació a través de document justificatiu).

Calendari:

  • Abril:

Dissabte 13: de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h.
Del dilluns 15 al dissabte 20: de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h.
Dilluns 22: de 9:00h a 13:00h.
Dissabte 27: de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h.

  • Maig:

Dissabtes 4, 11, 18 i 25: de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h.

  • Juny:

Dissabtes 1 i 8: de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h.
Dissabte 15: de 9:00h a 13:00h.

Nombres d’hores lectives:

134h Formació presencial + 41h Formació no presencial.
120h Etapa de pràctiques + 25h Memòria de pràctiques.

Requisits d’accés al curs:

Cal tenir 18 anys complerts. És indispensable poder acreditar, com a mínim, un dels dos següents requisits abans d’iniciar el curs:

  1. Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ.
  2. Alumnes que simultàniament acreditin:
    Una titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Educació Infantil, en Educació Primària, en Educació Social, en Mestre d’Educació Infantil, en Mestre d’Educació Primària, en Pedagogia, en Psicologia, en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o bé disposar de la Titulació Màster de Formació del Professorat o l’antic CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) o Màster en Psicopedagogia o un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació infantil o d’Integració Social o bé Títol de Formació professional II de Jardí d’Infància.
    700 hores d’experiència continuada i ininterrompuda en el sector de l’educació en el lleure.

Per a formalitzar la matrícula en aquest curs caldrà fer arribar a l’Escola de Lleure Batibull la fitxa d’inscripció degudament omplerta, signada i amb fotografia de carnet; una fotocòpia de DNI; l’acreditació corresponent (titulació de monitor/a o bé titulació formativa + hores d’experiència acreditables) així com el comprovant bancari de pagament. En cas d’acollir-se a algun descompte caldrà adjuntar document justificatiu. Pots fer arribar aquesta documentació presencialment a l’Escola de Lleure Batibull o via correu electrònic.

Pagament bancari:

Total a ingressar: Quota de 350€ / 315€. Ingrés a efectuar al compte de “La Caixa” núm. ES75 2100 8101 912300083428 a nom de l’Associació Batibull. Cal especificar concepte curs de directors D3 i nom de l’alumne/a.

Inscripcions:

Inscripcions obertes a través del nostre correu escoladelleure@associaciobatibull.org o adreçant-se a l’Escola de Lleure Batibull ubicada al c/ Calderers núm. 4 bxs de Girona, els dimarts a divendres en horari de 16:00h a 19:00h.

Fitxa d’inscripció 2019

Descarregar (PDF, 208KB)

Organitza: