Curs de directors Palafolls 2018 2018-06-22T12:00:26+00:00

logo-escola

Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a Palafolls

Modalitat: Extensiva. Octubre – desembre 2018.
Dates: del 23 d’octubre al 21 de desembre de 2018.
Lloc: Casal de Joves Can Batlle, Palafolls.
Preu: 310€.

Calendari:

Dies: dilluns, dimarts i dijous d’octubre a desembre del 2017; dissabtes 11 i 25 de novembre i dissabte 2 de desembre.
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 16:00h a 20:00h; dissabtes de 09:00h a 14:30 i de 16:00h a 20:30h.

A qui es dirigeix?

El curs es dirigeix a totes aquelles persones que, amb formació prèvia i experiència en l’àmbit del lleure infantil i juvenil, estan interessades a realitzar les tasques i les funcions que s’atribueixen al/la director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, coordinant equips i dirigint i gestionant participant activament en activitats, projectes o serveis en l’àmbit de l’educació en el temps lliure, ja sigui a nivell de voluntariat o professional.

Objectiu:

El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil té com a principal objectiu preparar l’alumne per intervenir educativament en el lleure infantil i juvenil mitjançant el desenvolupament de tasques de coordinació i dinamització d’equips en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure adreçats als infants i/o joves i capacitar-lo tant per a la seva direcció, planificació, organització, gestió i avaluació.

Durada i estructura:

El curs té una durada total de 320 hores i s’estructura en dues etapes:
1. Etapa lectiva: 200 hores.
– Formació presencial, 134 hores.
Aquesta formació es duu a terme mitjançant la realització de sessions formatives de manera presencial, impartides per professorat qualificat de l’Escola de Lleure Batibull.
– Formació a distància, 66 hores.
Aquesta formació es duu a terme mitjançant la realització de: Activitats a distància durant la formació presencial, 41 hores. Treball propi, elaboració de la memòria, 25 hores.
– Etapa de pràctiques: 120 hores.
Aquesta etapa es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el temps lliure infantil i juvenil.

Temari:

MF 1869_3: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.
MF 1870_3: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure.
MP 0410: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Requisits d’accés al curs:

Es pot accedir a aquest curs a través de dues vies:
– Via 1. Estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o tenir el grau superior en animació sociocultural.

– Via 2. Complir alhora aquests dos requisits:
1- Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport o amb el Màster en Psicopedagogia o amb la FP II de Jardí d’Infància.
2 – Acreditar experiència de 2 anys (700 hores) en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

Per a un bon seguiment del curs, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, correu electrònic i algun programa informàtic de processador de textos.

Avaluació:

L’Escola de Lleure Batibull desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis i accions pràctiques que permetin evidenciar si el/l’alumne/a ha adquirit aquelles competències necessàries (cognitives, actitudinals i socials) per desenvolupar les tasques i funcions d’un/a director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Titulació que s’obté:

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya a proposta de l’Escola de Lleure Batibull. El diploma de director/a demostra l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de director/a complementa el diploma i habilita la persona titular per treballar dirigint i gestionant activitats d’educació en el lleure.

Normativa de formació:

Ordre del Departament de Benestar Social i Família BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Inscripcions:

Inscripcions obertes a través del nostre correu escoladelleure@associaciobatibull.org o adreçant-se a l’Escola de Lleure Batibull ubicada al c/ Calderers nº4 Bxs de Girona, els dimarts o dijous en horari de 16:00h a 18:00h. Caldrà portar una fotografia de carnet; una fotocòpia de DNI i realitzar el pagament a la mateixa Escola. Places limitades.

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: